Θα μεταφερθείτε άμεσα στην ιστοσελίδα του 12ου Δημοτικού Σχολείου Ιλίου. Αν όχι, κάντε κλικ στον σύνδεσμο.